Versjon 4.18.4.1 av Matrikkelsystemet
Innsyn for Norge digitalt parter
Produksjon

Status

Matrikkelsystemet er Norges offisielle eiendomsregister.
For mer informasjon om matrikkelen Matrikkelen, Norges eiendomsregister | Kartverket.no

Nytt i denne versjonen, se informasjon om driftsmeldinger for matrikkelen eller release notes for matrikkelen.

Kartverket har utviklet følgende hovedkomponenter:

For Norge digitalt parter tilbys innsyn basert på WebServices, WMS og WFS.

Bytt passord