Versjon 4.1.0.15 av Matrikkelsystemet
Innsyn for Norge digitalt parter
Produksjon

Status

Matrikkelsystemet er Norges offisielle eiendomsregister.
For mer informasjon om matrikkelen og ny funksjonalitet i denne versjonen,
se www.matrikkelen.no

Se informasjon om denne versjonen.

Statens kartverk har utviklet følgende hovedkomponenter:

For Norge digitalt parter tilbys innsyn basert på WebServices, WMS og WFS.